top of page

Prestižní mezinárodní ocenění pro Druhou kariéru tanečníků

 

Ceny jsou udělovány v rámci projektu Behind the Stage financovaném Evropskou unií.

Posláním ceny je zdůraznit a oslavit průkopnické úspěchy, kterých mnohé evropské

zaměstnavatelské organizace v uplynulých letech dosáhly v oblastech jako je rovnost

příležitostí, rozmanitost, celoživotní učení, sociální dialog nebo kulturní dědictví, a to

vše s cílem učinit sektor živého umění zdravějším, spravedlivějším a bezpečnějším

sektorem pro práci.

Projekt boardu představila Asociace profesionálních divadel ČR (APD), která je členem Pearle*.

„Jsme uprostřed druhého ročníku série benefičních představení VSTUPENKA, KTERÁ POMÁHÁ ČESKÉMU TANCI, kterou organizují divadla, sdružená v Asociaci. Zatím proběhly benefice v Českých Budějovicích a v Plzni. Samozřejmě nejde jenom o finanční výtěžek ze vstupného, ale také o možnost upozornit na problematiku tanečníků, kteří po ukončení své aktivní profesionální kariéry odcházejí z angažmá divadel a souborů bez jakékoliv podpory a péče,“ říká MgA. Zdeněk Prokeš, člen správní rady NFTK, garant pro sociální dialog Asociace profesionálních divadel. „Další benefiční představení proběhnou v prosinci v Národním divadle v Praze, Brně a v divadle F. X. Šaldy v Liberci nebo Moravském divadle v Olomouci,“ dodává.

 

Nadační fond pro taneční kariéru založily profesní organizace Vize tance z. s. a Taneční sdružení ČR z. s. s cílem přispět ke zlepšení profesních podmínek a perspektiv výkonných umělců v oboru tance, pohybového divadla a cirkusu. Činnost fondu se zaměřuje především na poskytování informací a zprostředkovávání služeb souvisejících s rozvojem a změnou kariéry. Druhým hlavním úkolem NFTK je prosazení spořícího programu pro taneční umělce a profesionály z příbuzných oborů. Fond pomáhá profesionálům působícím v oboru performing arts (zejména v tanci, mimickém divadle, performance, cirkuse apod.) zvládnout životní a profesní změnu po ukončení aktivní kariéry. K nastartování tzv. druhé kariéry nabízí zejména informace o možnostech trhu práce, rozjezdu podnikání, individuální poradenství a semináře. Je jedinou organizací v České republice, která aktivně podporuje profesionály v oboru tance, pohybového divadla a cirkusu v procesu změny kariéry a přípravy na ni. Buduje systém, který tanečníkům zajistí adekvátní podmínky v období profesní změny. Taneční profese předpokládá dlouhodobou přípravu a naplno je možné ji vykonávat zhruba 15 let. Změna kariéry je nedílnou součástí života tanečníků. http://tanecnikariera.cz

Mezi zařazené projekty patřily například: FIND YOUR WAY Asociace britských orchestrů, MUSIC EXCHANGE AND CULTURAL LEARNING ALLIANCE Dánského zaměstnavatelského svazu orchestrů, sborů a operních divadel.

Asociace profesionálních divadel ČR (APD) je zaměstnavatelským svazem v oblasti živých umění, jehož členy je většina profesionálních divadel veřejné služby působících v České republice. Jedním ze závažných témat, jimiž se Asociace dlouhodobě zabývá, jsou ekonomické a legislativní podmínky, ve kterých působí profesionální umělecké instituce. http://www.asociacedivadel.cz/

PEARLE* live performance Europe je Evropský svaz zaměstnavatelů v oblasti živých umění. Pearle* zastupuje skrze své členy více než 10 000 divadel, koncertních síní, divadelních produkčních společností, orchestrů, oper, baletních a tanečních společností, festivalů, promotérů a dalších profesních organizací v oblasti živého umění v Evropě. https://www.pearle.eu/

Prestižní-cena_300.jpg
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page