Martin Glaser byl zvolen do vedení prestižní organizace Opera Europa

24.11.2020

Na listopadové online konferenci s názvem „Přežijí nejschopnější“ byl na valném shromáždění zvolen do vedení organizace Opera Europa ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser.

 Asociace divadel je zneklidněna  krizí v Radě České televize

20.11.2020

Výbor Asociace spolupodepsal otevřený dopis premiérovi, který apeluje na zabránění eskalace napětí a vyzval k podpoře nezávislosti médií veřejné služby.

15.11.2020

Divadla z celé republiky se zapojila do videokampaně na sociálních sítích, kde diváci vyjadřují podporu svým oblíbeným divadlům krátkými videovzkazy.

29.10.2020

Současné uzavření divadel omezuje pohyb lidí a pomáhá zvládnout epidemiologickou situaci. Od posledního znovuotevření 8. 6. do znovuuzavření 12. 10. 2020 odehrálo 30 veřejných divadel z celé ČR, sdružených v Asociaci profesionálních divadel, přes všechna omezení 2026 představení pro 397 368 návštěvníků. Nakažených diváků bylo 5.

22.10.2020

Pearle * vyzval členské státy EU k cílené podpoře sektoru živého umění  prostřednictvím balíčku obnovy.

Plány obnovy živého umění by měly být postaveny na třech hlavních pilířích: přežití, investování a odolnosti. Jelikož byl sektor silně zasažen vládními opatřeními v boji proti pandemii, je první prioritou udělat vše pro to, aby přežil a prošel touto fází. Zároveň je to také příležitost a správný moment investovat do digitální a zelené infrastruktury a rozvíjet udržitelnou budoucnost.

Reakce Asociace na dočasné uzavření divadel

8.10.2020

Česká divadla pokračují v přípravě nových inscenací a věří, že razantní opatření povedou ke zlepšení epidemiologické situace. Ztráty v ekonomické a duchovní oblasti se pochopitelně prohlubují. Očekáváme, že vláda, vedení krajů i měst přijdou v dohledné době s plány na obnovu ekonomického i kulturního života celé společnosti. Jsme připraveni spolupracovat!

22.9.2020

Profesionální divadla z celé republiky vybízejí své diváky, aby se nebáli do divadel, po nezvykle dlouhých divadelních prázdninách, vrátit. Série krátkých videí koluje na sociálních sítích. Kampaň  se společným heslem: ZVEDÁME OPONY! zaštiťuje Asociace profesionálních divadel. 

19.9.2020

Asociace profesionálních divadel a Asociace nezávislých divadel se distancují od požadavku Karla Heřmánka uzavřít preventivně všechna divadla v republice, formulovaného v dopisu předsedovi vlády.

18.9.2020

Svoboda umění, stejně jako svoboda učení a svoboda projevu, je pro svobodnou a demokratickou společnost nepostradatelná. Asociace profesionálních divadel České republiky je solidární se studenty, pedagogy a pracovníky Budapešťské univerzity divadelních a filmových umění (SZFE), kteří byli zbaveni pravomocí, když se snažili bránit svobodu kultury v Budapešti proti zasahování maďarské vlády do zákonného práva institucí na autonomii.
 

27.8.2020

Asociace profesionálních divadel, která zastřešuje činnost českých profesionálních divadel, včetně významného segmentu divadelních institucí, věnujících se tvorbě pro děti a mládež je znepokojena rozeslaným manuál MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid - 19, ze dne 17.8.2020, (konkrétně str. 3, v odstavci D), který doporučuje: „Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol) a pokud možno takové aktivity nekoná“.

10.5.2020

České divadlo se v posledních měsících, a ne svým zaviněním, dostalo do situace, která nemá v novodobé historii obdoby. Ze dne na den jsme byli nuceni přerušit svou činnost. Od počátku tohoto stavu je zřejmé, že přes aktuální starost a péči Ministerstva kultury a Vlády ČR o živou kulturu, kterou vítáme, bude právě oblast divadla jedním z nejvíce postižených segmentů života naší společnost

  • Facebook
  • LinkedIn