top of page

Oslavme Světový den divadla minutou ticha za všechny umělce, kteří padli v nesmyslných válečných konfliktech, za rozbombardovaná divadla a za zničené kulturní hodnoty, které vznikaly po staletí. 

Day_300.png

27. 03.2023

V anketě odborného časopisu Svět a divadlo hlasovalo prostou a přímou volbou 84 dotázaných kritiků. Ceny, jejichž výtvarnou podobu navrhla designérka Marie Štumpfová, obdrželi umělci v osmi kategoriích. Prim hrály pražské činoherní inscenace.

Ceny_300.jpg

11.03.2023

Sláva Ukrajině

K výzvě Asociace profesionálních divadel se v předvečer výročí válečného konfliktu připojila divadla z celé republiky (např. Národní divadlo v Praze, Naivní divadlo Liberec, Východočeské divadlo Pardubice, Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě, Dejvické divadlo, Švandovo divadlo nebo Divadlo Na Zábradlí). Svou budovu mimořádně nasvítilo Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, Městské divadlo Mladá Boleslav, Centrum experimentálního divadla v Brně, Divadlo loutek Ostrava nebo Moravské divadlo Olomouc. Na Hudební scéně Městského divadla Brno vystoupila po představení Lakomec s proslovem ukrajinská konzulka Anna Proshko. Moravské divadlo Olomouc ve čtvrtek ve foyeru promítalo ukrajinské filmy.

Slava_300.jpg

24.02.2023

Divadla si připomenou smutné výročí válečného konfliktu

Před rokem vyzvala Asociace profesionálních divadel ČR všechna česká divadla, kulturní, veřejné a státní instituce k podpoře nedotknutelnosti území států vyvěšením ukrajinských vlajek. Prapory na našich budovách stále visí, protože ruská agrese trvá. Vinou prezidenta Putina, politického vedení Ruska, jeho armády a všech, kteří je podporují, se prohlubuje humanitární, hospodářská a morální katastrofa. Je ohrožena mírová budoucnost v Evropě.

Připomeňme si krátkými shromážděními před našimi divadly v předvečer výročí této tragédie (čtvrtek 23. 2.), že musíme vytrvat v podpoře Ukrajiny, protože je to jediná cesta k udržitelnému míru, svobodě a spravedlnosti. Zahrajme Ukrajinskou hymnu, vzpomeňme na všechny oběti a poděkujme těm, kteří neustávají v podpoře úsilí         o obnovu územní celistvosti a samostatnosti.

UK_300.jpg

16.02.2023

Statutární město České Budějovice vyhlašuje výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Jihočeské divadlo.

JD_300_cele.jpg

15.02.2023

Nový studijní obor Scénické technologie

České vysoké učení technické získalo akreditaci pro nový mezifakultní studijní obor. Program připravily společně Fakulta stavební, elektrotechnická a strojní.
Přihlášky pro akademický rok 2023/2024 je možné podávat od 14. února 2023. Program vznikl z popudu a ve spolupráci s Národním divadlem

Podrobnosti

CVUT_300.jpg

07.02.2023

Ve čtvrtek 19. ledna 2023 proběhl pod záštitou poslankyně Ing. Jarmily Levko a za účasti ministra kultury Martina Baxy v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky  seminář „Veřejná kulturní instituce – modernizace správy a financování kulturních institucí“.

VKI_300.jpg

22.01.2023

Rada města Brna potvrdila Martina Glasera ve funkci ředitele Národního divadla Brno i pro další funkční období. Kulturní komise projednala materiál shrnující jeho dosavadní práci a předložila ho RMB s jednoznačným doporučením: ponechat MgA. Martina Glasera ve funkci ředitele.

glaser_300.jpg

18.01.2023

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky pořádá pod záštitou poslankyně Ing. Jarmily Levko ve čtvrtek 19. 1. 2023 od 15:00 do cca 17:00 hodin seminář na téma: „Veřejná kulturní instituce - modernizace správy a financování kulturních institucí“

poslanecka-snemovna_300.jpg

09.01.2023

Rada města Ostravy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitelky/ředitele právnické osoby Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace.

divadlo-loutek_300.jpg

03.01.2023

Grantový projekt „Etablování stávající struktury Asociace profesionálních divadel

ČR v kontextu proměny sektoru živého umění v důsledku pandemie koronaviru“

získal podporu a byla zahájena jeho realizace.

grant_300.jpg

01.01.2023

bottom of page